דע את זכויותיך - מהו הליך פיטורים תקין מבחינה משפטית?

מאת: עו"ד נדב רוטברט, רוטברט אליאס ושות משרד עורכי דין

העבודה היא חלק אינטגראלי ומרכזי בחיי רובנו. אנו מבלים במקום העבודה את מרבית שעות היום והיא חלק מההגדרה העצמית שלנו ולעיתים אף מגדירה את הסטטוס החברתי שלנו. כאשר אנו עמודים בפני הליך פיטורים, הקרקע מזדעזעת ונשמטת תחת לרגלינו.
דיני העבודה קובעים כי מעסיק השוקל לפטר אחד מעובדיו חייב לזמנו לשימוע. בשימוע יציג ויפרט המעסיק בפני העובד את הסיבות לפיטורים, והעובד מצדו, יקבל הזדמנות להגיב ולנסות לשכנע מעסיקו להימנע מהליך זה.
הרעיון המקורי העומד מאחורי הליך השימוע הוא "להשאיר את הדלת פתוחה" מתוך הנחה שלמרות ששמורה למעסיק הזכות לפטר עובד, שלב ביניים בו הצדדים מתדיינים עשוי להניב תוצאה אחרת.

זכות השימוע היא יציר פסיקה ולה מס' כללים חשובים:

  • מעסיק חייב להודיע לעובד בכתב או בעל פה על כוונתו להזמין אותו לשימוע לפני פיטורים. בהודעה יסביר המעסיק את הטעמים לשיקוליו, ובמקביל יפרט וייתן דוגמאות ספציפיות מדוע אינו מרוצה מתפקודו של העובד
  • המעסיק חייב להודיע לעובד על מועד השימוע תוך זמן סביר מראש, על מנת שיוכל להתכונן כראוי ואף להיוועץ בעו"ד מטעמו.
  • השימוע חייב להערך בפני מי שמוסמך לפטר את העובד, אם בכלל, וכן מי שמוסמך לבטל את הליך הפיטורים. אסור שעורך השימוע יהיה בעל ניגוד עניינים, כך שהחלטתו תושפע מכך.
  • כאשר עובד זומן לשימוע, יש ביכולתו להגיע מיוצג ע"י גורם מקצועי לרבות עורך דין, כדי שיוכל להשמיע את טענותיו, ועל המעסיק החובה לידע העובד בדבר הזכות הנ"ל.
  • השימוע חייב להתקיים בהגינות בתום לב ונפש חפצה, כאשר המעסיק מאזין בתשומת לב לכל הטענות הן בע"פ והן בכתב.
  • יש לערוך פרוטוקול לשימוע ולמסור לעובד העתק ממנו.
  • ההחלטה הסופית תתקבל על ידי המעסיק בשל שיקולים מקצועיים בלבד, הקשורים באופן ישיר לתפקיד העובד ולביצוע עבודתו.
  • לאחר השימוע המעסיק צריך לשקול מחדש את הפיטורים ולאחר זמן סביר, המעסיק חייב להעביר לעובד בכתב את החלטתו לגבי המשך העסקה. אם וכאשר החליט לפטר את העובד, הוא חייב לצרף מכתב המנמק בצורה מפורטת את הסיבות למהלך זה.
פוסטר טיפים לאנשים שמגמגמים בראיון עבודה

נושאים קשורים:

ארגונים שעברו הדררכה לגבי גמגום

אנחנו באמב"י מעודדים מועמדים שמגמגמים לחשוף את הגמגום בתחילת הראיון על מנת ליצור קרבה עם המרואיין ולמזער אי-נוחות.
אנו גם מדריכים ארגונים בנושא זה וזוכים מהם לשיתוף פעולה רב. ארגונים אלו מבינים גמגום, ואינם שופטים מועמדים על סמך אופן דיבורם.
להלן הארגונים שהדרכנו לגבי גמגום:

מכרזי נציבות שירות המדינה:

מכרז אחרון:

מכרזים קודמים: