טיפים למלש"ב שמגמגם לקראת תהליכי המיון והשירות הצבאי:

 1. דעו – לגמגום אין כל השפעה על נתוני האיכות (קב"א/דפ"ר/עברית)
 2. דעו – למלש"בים שמגמגמים מותאמים פרופיל וסעיף ליקוי ההולמים את מצבם, כתלות בחומרת הגמגום וברמת תפקודם. הגורם המוסמך לעמוד על מצבו הרפואי של אדם, ולהתאים לו את הפרופיל הוא וועדה רפואית.

 3. דעו – על החלטת הוועדה הרפואית רשאי מלש"ב להגיש ערר, או בקשה לעיון מחדש, בכפוף לעמידתו בתנאים הקבועים בחוק שירות בטחון ובתקנות שירות בטחון.

 4. דעו – אם המלש"ב רוצה לשרת בתפקיד שלפי תהליכי המיון נקבע שאינו תואם את מגבלות השיבוץ, באפשרותו לפנות לענף המיון הרפואי בבקשה מתאימה, הנתמכת במסמכים רפואיים

 5. דעו – לאחר גיוסו, זכאי חייל שמגמגם לקבלת טיפול של קלינאית תקשורת המתמחה בגמגום, במסגרת הצבא. זאת, לאחר קבלת הפניה מרופא היחידה.

 6. מומלץ לכל מלשב להציג כל אבחון שברשותו, לרבות חוו"ד של קלינאי תקשורת, במעמד התייצבותו בלשכת הגיוס, למען תיבחן שאלת זכאותו להתאמות בבחינה הפסיכוטכנית.
  ניתן למסור את חוו"ד גם בתהליכי טרום גיוס בבתי הספר.

 7. אמב"י ממליץ למלש"בים, בהגיעם לתהליכי המיון, להצטייד:
  * בעלון מידע   (להורדת העלון  כ PDF) 
  * במכתב שהכנו עבורם (להורדת המכתב  כ PDF)

 8. פתיחות וחשיפה מקלים על מעמד הראיון האישי, מומלץ לא לנסות ולהסתיר את הגמגום בכוח.
  לקריאה נוספת על חשיפת הגמגום

 9. אמב"י עומדת לרשותכם בכל שאלה – עברו לעמוד יצירת קשר

לוגו מיטב

לאתר מיטב

היחידה הצבאית המופקדת על ביצוע הליכי המיון והשיבוץ בצה"ל.

ערב מתגייסים ראשון מסוגו לנערים ונערות שמגמגמים העומדים בפני גיוס, בהשתתפות מנכ"ל אמב"י חנן הורביץ, ורמ"ד קהילה ממיט"ב. המפגש הועבר בזום.