תקנון אמבי

תקציר תקנון אמבי:

  • ישנם שני סוגי חברות,חבר מלא וחבר נלווה.
  • חבר מלא יכול להיות אדם מגמגם או הורה לאדם מגמגם.
  • חבר יכול להצביע באסיפה כללית.ולהנות משירותיה.
  • אסיפה כללית תקבע בידי הוועד.
  • אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו רבע ממספר חברי העמותה

לקריאת התקנון המלא בפורמט PDF >>