מבנה אמב"י

המבנה הארגוני

להלן סקירת מבנה אמב"י:

 • וועדות אמב"י
 • חברי הוועד המנהל
 • חברות באמב"י
 • ידידי אמב"י
 • הצטרפות לאמב"י
 • קישור לתקנון

ועדות אמב"י:

בהתאם לתקנון העמותה ארגון אמב"י כולל את הועדות הבאות:

 • הועד המנהל
 • ועדת ביקורת

וועדות אלה נבחרות  באסיפה הכללית של העמותה. בנוסף לאלה קיימות ועדות משנה אותם בוחר הועד המנהל.
האסיפה הכללית האחרונה התקיימה בחודש יוני 2019.

חברי הועד המנהל (כפי שנקבע באסיפה הכללית האחרונה):

 • ירון קפלן – יו"ר
 • שמעון כחלון מגבעתיים
 • שירן ישראל מפרדס
 • אושרה סער
 • אולג ביסקוביץ'
 • ענת מאור מכפר נטר

מנכ"ל בהתנדבות – עומרי ליפצין

גזבר בהתנדבות – אייל פאר, עמרי ליפצין

חברי ועדת הביקורת:

 • משה רוט
 • יוסף חלפון


הזכות להצביע ולהיבחר לוועד המנהל.

הזכות להצביע ולהיבחר לוועד המנהל של אמב"י ניתנת לחברים מלאים אשר שילמו את מסי החבר בהתאם לתקנון העמותה.
יחד עם זה בוועד המנהל מכהנים גם חברים נלווים המתמנים על ידי חברי הועד הנבחרים

חברות באמב"י:

חברי אמב"י כוללים אנשים מגמגמים, הורים לילדים מגמגמים, קלינאי תקשורת ואנשים התומכים במטרות הארגון. ואולם בהתאם לתקנון אמב"י זכות ההצבעה
למוסדות הארגון ניתנת לאנשים מגמגמים והורים לילדים מגמגמים.
יחד עם זה ועדות אמב"י השונות מורכבות מאנשים מגמגמים וקלינאי תקשורת לפיכך כל הפעילות באמב"י נעשית תוך שיתוף פעולה הדוק בין אנשים מגמגמים לבין  אנשי מקצוע בתחום הגמגום.

קיימים שני סוגי חברות:

חבר מלא:
חברים מלאים יכולים להיות אנשים
מגמגמים והורים לילדים מגמגמים (לילדים עד גיל 18).

חבר נלווה:
חברים נלווים יכולים להיות קלינאי תקשורת, אנשי מקצוע בתחום הגמגום או אנשים שלא מגמגמים אבל מתעניינים בנושא ומעוניינים לתמוך במטרות הארגון. כמו כן חברים נלווים
יכולים להיות כאלה שאינם מעוניינים להיות חברים מלאים.

ידידי אמב"י

תודה מכל הלב על התמיכה באמב"י:

מתן הדרך שלך לתת – Matan Your Way to Give

קרן פייזר / ציונות 2000

קרן גנדיר

הקרן המשפחתית על שם תד אריסון

הראל פנסיה

קווינקו להז'ר אינטנשיונל

מלון דן פנורמה תל אביב

עיריית חיפה, עיריית מודיעין , עיריית ירושלים

איך מצטרפים לאמב"י ?

להצטרפות לאמב"י או תשלום דמי חבר יש ללחוץ כאן