הקונגרס העולמי ה 14 לאנשים שמגמגמים - ישראל 2022

Stutter ahead and evolve

Breaking self-limiting behaviors and launching into self development
שבירת דפוסים מעכבים ויציאה להתפתחות אישית

הקונגרס העולמי לאנשים שמגמגמים יתקיים בישראל בשנת 2022.
יהיה זה הקונגרס ה 14 במספר, בחסות ISA -ארגון הגמגום הבינלאומי .

רקע
ביולי 2019 הגיש אמב"י הצעה לארח את הקונגרס העולמי ה 14 בשנת 2022 בישראל.
ההצעה התקבלה – והארגון עמל בימים אלו על תכנון וארגון הכנס שעתיד להתקיים בתל-אביב בסתיו 2022.

מארגני הכנס בישראל
אמב"י – ארגון המגמגמים בישראל

תאריך הכנס
19-22 בספטמבר 2022

נושא הכנס
הבחירה בהסתרת הגמגום, נתפסת פעמים רבות כדרך הטובה ביותר להתקבל על ידי החברה ולהמנע מעלבון ופגיעה. אך למעשה – הסתרת הגמגום היא משימה מתישה עבור האדם שמגמגם, המשעבדת את מיטב האנרגיות שלו וגובה ממנו מחיר כבד – ובכך עלולה למנוע ממנו התפתחות אישית.  דווקא הגמגום הגלוי, שאינו מסתתר או מתנצל, זה שפורץ את מחסומי הפחד והבושה – הוא זה שמאפשר שגשוג, צמיחה ומיצוי פוטנציאל. הבעה עצמית פתוחה ומשוחררת, גם אם היא מלווה בגמגום, מאפשרת לאדם שמגמגם לבטא את מי שהוא באמת בצורה המיטבית, להשתלב בחברה, להתפתח מקצועית ולממש את שאיפותיו האמיתיות.

מי ישתתף בכנס?
הכנס פתוח להשתתפותם של אנשים שמגמגמים ומשפחותיהם מהארץ ומהעולם, קלינאי תקשורת, סטודנטים וכל מי שגמגום מעניין אותו.

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

Dates
19-22 September 2022

Theme
Choosing to hide stuttering often seems to be the best way to be socially acceptable, and to avoid insult and injury. But in fact, hiding stuttering is an exhausting task for the PWS, one which enslaves the best of his energies and exacts from him a heavy price thus preventing him from personal growth. It is actually overt stuttering, which does not hide or apologize, that breaks the barriers of fear and shame – it is the one that allows prosperity, growth and potential fulfillment. Open and liberated self-expression, even if accompanied by stuttering, allows a PWS to express who he really is in the best possible way, to integrate into society, to develop professionally and to fulfill his true aspirations.

מהו ISA?

ארגון הגמגום הבינלאומי (ISA), שהוקם בשנת 1995, היא ארגון גג בינלאומי ללא מטרות רווח המורכב בעיקר מאירגוני העזרה העצמית הלאומיים לאנשים שמגמגמים. ארגון זה מבקש לספק אמצעי לפיו ניתן לשמוע את קולותיהם של האנשים שמגמגמים ברמה הבינלאומית.
קיום כנס בינלאומי כל שלוש שנים הוא אחת המפעילויות העיקריות של ה-ISA.
חזון הארגון הוא: עולם שמבין גמגום.

>> לאתר הארגון

מהו הקונגרס העולמי לאנשים שמגמגמים?

בכל שלוש שנים פועל  ISA  בשיתוף עמותות חברים בכדי לקיים כנס עולמי שמטרתו להפגיש אנשים כדי להכיר ולחלוק מידע על גמגום.

רשימת הכנסים שהתקיימו:

 • 2019- הכנס ה 13 באיסלנד
 • 2018- הכנס ה 12 ביפן
 • 2016- הכנס ה 11 בארה"ב
 • 2013- הכנס ה 10 בהולנד
 • 2011- הכנס ה 9 בארגנטינה
 • 2007- הכנס ה 8 בקרואטיה
 • 2004- הכנס ה 7 באוסטרליה
 • 2001- הכנס ה 6 בבלגיה
 • 1998- הכנס ה 5 בדרא"פ
 • 1995- הכנס ה 4 בשוודיה
 • 1992- הכנס ה 3 בארה"ב
 • 1989- הכנס ה 2 בגרמניה
 • 1986- הכנס ה 1 ביפן

>> הפניות לאתרי הכנסים ניתן למצוא כאן

דוגמאות לכנסים קודמים:

הכנס ה 13 בשנת 2019 באיסלנד, בנושא:
Embrace Your Stutter / "תן חיבוק גדול לגמגום שלך" 
>> לאתר הכנס


הכנס ה 10 
בשנת 2013 בהולנד, בנושא:
Breaking taboos around stuttering / "שבירת המיתוסים סביב הגמגום"
>> למידע על הכנס