הוספת סעיף גמגום בביטוח הלאומי

לוגו המוסד לביטוח לאומי

1. גמגום היום מופיע כסעיף נפרד בביטוח לאומי (29 (7) א') בעקבות פעילות של אמבי בסיוע ח"כ אילן גילאון.
2. ניתן להוריד את טופס התביעה לקצבת נכות כללית (טופס 7801) באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
טופס מהאתר של ביטוח לאומי
3. קצבת נכות כללית ניתנת למי שנקבעה לו נכות רפואית מזכה על פי החוק, ועקב הליקוי/ים איבד מכושרו להשתכר באופן חלקי או מלא.
יחד עם זאת, אדם שנקבע לו נכות רפואית בשיעור 20% ומעלה, יכול לפנות למחלקת שיקום לברר את זכויותיו.
4. הזכאות לקצבת נכות אינה מגבילה את המבוטח לעבוד/לפנות למשרה ציבורית.
במידה ומי שמקבל קצבת נכות מתחיל לעבוד, עליו לעדכן את הביטוח הלאומי במידע על הכנסותיו ולפי הנתונים ייבחנו את המשך זכאותו לקצבה.
5. במידה וברצונכם לקבל מידע על חוק נכות כללית, ניתן לפנות אלינו.

אגף גמלאות נכות
המוסד לביטוח לאומי