You are currently viewing מסע אישי: חן כהן

מסע אישי: חן כהן

הכחשתי את הגמגום
לא רציתי להאמין שיש לי בעיה
לא הסכמתי שיעזרו לי
בכלל לא רציתי לדבר על זה
אמרתי לעצמי שיש לי את זה קצת וזה יעבור
זה לא מפריע לי
את הפחד שלי מלדבר והשקט שלי תרגמתי לביישנות
את בסך הכל ביישנית אמרתי לעצמי
אין לך ביטחון עצמי
את לא מהאנשים האלו שיכולים לדבר מול קהל
מהרגע שיהיה לך ביטחון את לא תגמגמי
והיה לי חלום-להיות הילדה הרעשנית הזאת שמקבלת את הכי תשומת לב.
שמדברת ומדברת וכולם יודעים מי היא
יום אחד התעוררתי
הבנתי שאם אני באמת רוצה להיות עצמי אני צריכה לעבוד על מה שהכי מפריע לי-הגמגום.
שהגיע הזמן לפתוח את זה
להתמודד עם הפחד הכי גדול שלי
כרגע אני נמצאת בטיפול
כזה שעוזר לי להיחשף למצבים בהם אני אדבר ואגמגם ובעצם גורם לי להשלים עם עצמי ועם הגמגום שלי.
ועכשיו יש לי חלום חדש-להיות הילדה הזאת ששלמה עם עצמה
זאתי שמדברת ומדברת למרות שיש לה גמגום
למרות שהיא נתקעת מידי פעם
זאתי שמשמיעה את הקול שלה ולא מפחדת להראות את עצמה האמיתית.
ואני בדרך לשם.