באמב"י אנחנו ממשיכים במאמצינו להעלות מודעות לגמגום בקרב מעסיקים, בכדי להבטיח שלא ידחו אדם שמגמגם רק בגלל הגמגום. במסגרת פעילות זו פנה ארגון אמב"י לחברת שטראוס. בפנייה נידונו מספר סוגיות עקרוניות בתחום הגמגום, בינהן הקושי המיוחד שיש לאנשים רבים