You are currently viewing מוחות שמגמגמים: סקירה מאוד נגישה – הרצאתו של ד"ר מישל בליק

מוחות שמגמגמים: סקירה מאוד נגישה – הרצאתו של ד"ר מישל בליק

ד"ר מישל בליק, מרצה בכיר לפסיכולוגיה באוניברסיטת אדג' היל באנגליה, חוקר את הקול האנושי, הדברים שהוא אומר וכיצד הוא מסוגל לומר אותם.

בהרצאתו ינחה אותנו ד"ר בליק בשבילי מבוא למדעי המוח, יפזר את העמימות שסביבם ויתמקד במשמעות שלהם עבור מוחות שמגמגמים.

ההרצאה הוקלטה למעט החלק של השאלות ותשובות