You are currently viewing הרצאתו המקוונת של חנן הורביץ: מיינדפולנס, מדיטציה, והקשר שלהם להתמודדות מוצלחת עם גמגום

הרצאתו המקוונת של חנן הורביץ: מיינדפולנס, מדיטציה, והקשר שלהם להתמודדות מוצלחת עם גמגום

חלק משמעותי בחוויה של גמגום הוא המאבק בגמגום. בחוויית המאבק אנחנו מנסים לא לגמגם, להסתיר את הגמגום, או לברוח מהגמגום, ונותנים לגמגום להשתלט על החיים שלנו. כחלק מהמאבק הזה אנחנו מתקשים להשאר קשובים לעצמינו ברגע הגמגום, ולרוב תחושת פאניקה שולטת עלינו.
הסיבה הברורה להתרחשות זו, היא שחוויית הגמגום וחוויית הסטיגמה החברתית אינן פשוטות. למעשה, אנחנו חווים איום והגוף שלנו מגיב בהתאם.
אבל, רק ברגע הגמגום שיש לנו את היכולת ליצור שינוי, כמו אולי להרפות הלחץ הפיזי, או לא לאפשר למחשבות השליליות שלנו להשתלט.
מיינדפולנס – קשיבות – היא מודעות בלתי שיפוטית בהווה, בכאן ועכשיו. דרך מיינדספולנס, ואימוץ הגישה כדרך חיים, אולי אפשר לגלות דרך אחרת להתנהל ברגע הגמגום, וגם עם המחשבות והאמונות שלנו לגבי הגמגום. במדיטציה אנחנו מאמנים את עצמינו לחיות בצורה קשובה ובלתי שיפוטית, וזה עשוי להקל על המאבק שלנו, ועל הסבל שלנו.
במהלך הפגישה נתרגל מדיטציית סריקת גוף על מנת לחוות קשיבות למחשבות ותחושות הגוף שלנו.