You are currently viewing הרצאתו המקוונת של דב שטרן – הגישה הנרטיבית לטיפול בהפרעות שטף

הרצאתו המקוונת של דב שטרן – הגישה הנרטיבית לטיפול בהפרעות שטף

על המרצה:
דב שטרן, קלינאי תקשורת MA
פסיכותרפיסט, הפרעות בשטף הדיבור.