You are currently viewing גמגום – הצלע השלישית בזוגיות – האמנם? הרצאתה של ד"ר דניאלה מזור

גמגום – הצלע השלישית בזוגיות – האמנם? הרצאתה של ד"ר דניאלה מזור

"האם הייתי יותר מושך אלמלא הייתי אדם שמגמגם?"
"להגיד שאני אשה שמגמגמת? או לתת לו להבין לבד?"
" מתי נכון בכלל לחשוף את הגמגום לבן/בת זוג פוטנציאליים"?
"אם נדבר בטלפון לפני הדייט הוא בטוח לא ירצה להיפגש איתי…."
"היא דחתה אותי… איך אתמודד עם האכזבה? עם העלבון?"
שאלות ומחשבות אלו עולות רבות בקרב אנשים שמגמגמים.
עד כדי כך שלעיתים נראה כי הגמגום הוא הצלע השלישית במערכת היחסים, אפילו במערכת יחסים שטרם נוצרה.
האמנם?

הרצאה מרתקת וחשובה בנושא מקומו של הגמגום בזוגיות.

על המרצה
דניאלה מזור, ד"ר לעבודה סוציאלית ומטפלת מינית מוסמכת. אני מטפלת וחוקרת מיניות ומוגבלות במסגרות שונות.