אם מחבקת את בנה
"הגמגום הפציע אל חיינו באחר צהריים אחד רגיל לגמרי, על הספה בסלון. הוא תפס אותי כל כך לא מוכנה. מה הדבר שאני שומעת? מה יהיה?