You are currently viewing מסר מבני רביד

מסר מבני רביד

התחלתי לגמגם בגיל 9. בילדותי ובנעורי עברתי טיפולים רבים ומגוונים – ואני עדין מגמגם.

במבט לאחור, אי אפשר לומר שהטיפולים נכשלו. הם עזרו להתמודד עם הבעיות שהגמגום גרם. אבל הגמגום עדיין איתי.

בסוף שנות התשעים, התגלגלתי למפגש של קבוצה לעזרה עצמית של אנשים מגמגמים בת"א. עם הזמן, הפכתי לראש הקבוצה והתחלתי לנהל את המפגשים.

הקבוצה גדלה והתפתחה, במשך השנים, נוצר קשר בינה לבין קבוצות נוספות בארץ. בירושלים, בחיפה. בשנת 1999 הפכה הקבוצה לאמב"י ארגון המגמגמים בישראל. עמדתי בראש אמב"י מאז הקמתה ועד שנת 2015

עם סיום תפקידי כיו"ר אמב"י. קיבלתי את התואר 'נשיא כבוד של אמב"י'.

במקביל לפעילות באמב"י הייתי גם פעיל בארגון הגמגום הבינלאומי (ISA) וגם שימשתי כיו"ר ISA בין במשך שלוש שנים

היום אני פעיל באמב"י ובנוסף מקיים פעילות בינלאומית לטובת האנשים המגמגמים.

באמב"י אני מרכז את הפעילות באזור המרכז. הפעילות הכוללת מפגשי טוסטמסטרס, מפגשי העצמה ומפגשי דבייט.

במסגרת פעילותי בחו"ל נתתי מספר הרצאות וסדנאות בנושאי גמגום בארה"ב ובפולין וכן כתבתי מאמרים שפורסמו ותורגמו לפולנית ולנורווגית. בחודשים הקרובים צפויות הרצאות וסדנאות נוספות בפולין, ארגנטינה וארצות נוספות.

אני גאה מאוד על כך שארגון אמב"י ממשיך ופועל למען האנשים המגמגמים.

כמו כן אני גאה ועל השליחות רבת השנים של תמיכה באנשים מגמגמים בארץ ובעולם.

המסר שלי לאנשים המגמגמים הוא. לא צריך להסתיר את הגמגום, מותר לגמגם. אל תהססו להגן על כבודכם כמגמגמים, כי האדם המגמגם הוא ככל האדם ויש לכבדו ככזה!

החלום הגדול שלי הוא שהמגמגמים בארץ יתגברו על החשש שלהם לחשוף את הגמגום ויגיעו בהמוניהם אלינו לאמב"י