המבנה הארגוני

ועדות אמב”י:
בהתאם לתקנון העמותה ארגון אמב”י כולל את הועדות הבאות:

 • הועד המנהל
 • ועדת ביקורת

וועדות אלה נבחרות  באסיפה הכללית של העמותה. בנוסף לאלה קיימות ועדות משנה אותם בוחר הועד המנהל.
האסיפה הכללית האחרונה התקיימה יוני 2015

חברי הועד המנהל(כפי שנקבע באסיפה הכללית האחרונה):

 • מר’ חנן הורביץ מרעננה
 • מר’ שי שורק מכפר האורנים
 • מר’ שמעון כחלון מגבעתיים
 • מר’ יהושוע פרידמן מר”ג
 • מר’ איתן פוס מירושלים
 • מר’ חנן גרף ממושב מגשימים- יו”ר
 • גב’ אלינה וסרמן מבית שמש
 • גב’ ליאורה עמנואל – קלינאית תקשורת
 • מר’ אורי שניידר- קלינאי תקשורת

מנכ”ל בהתנדבות ורכז פעילות – ירון לוטן

גזבר בהתנדבות – ירון קפלן, עמרי ליפצין

עורכת “בקול רם” – דלית פז

רכז פעילות בצפון – חנן גרף

רכז פעילות ירושלים – עמרי ליפצין

רכז פעילות תל אביב – אייל פאר

חברי ועדת הביקורת:

 • מר נעם גלבר מאשקלון
 • מר יוסף חלפון מאשדוד

נשיא אמב”י – מר בני רביד , מייסד הארגון, האיש עם החזון להקמת ארגון מגמגמים בישראל.

סוגי החברות באמב”י:

קיימים שני סוגי חברות:

חבר מלא:
חברים מלאים יכולים להיות אנשים
מגמגמים והורים לילדים מגמגמים (לילדים עד גיל 18).

חבר נלווה:
חברים נלווים יכולים להיות קלינאי תקשורת, אנשי מקצוע בתחום הגמגום או אנשים שלא מגמגמים אבל מתעניינים בנושא ומעוניינים לתמוך במטרות הארגון. כמו כן חברים נלווים
יכולים להיות כאלה שאינם מעוניינים להיות חברים מלאים.

הזכות להצביע ולהיבחר לוועד המנהל.
הזכות להצביע ולהיבחר לוועד המנהל של אמב”י ניתנת לחברים מלאים אשר שילמו את מסי החבר בהתאם לתקנון העמותה.
יחד עם זה בוועד המנהל מכהנים גם חברים נלווים המתמנים על ידי חברי הועד הנבחרים.

איך מצטרפים לאמב”י ?

להצטרפות לאמב”י או תשלום דמי חבר יש ללחוץ כאן

תקנון אמב”י (משנת 1999)