חומרי הסברה: עלון מידע תמציתי בנושא גמגום

בין המטרות של אמב"י נמנות:
– העלאת רמת המודעות לגבי גמגום בקרב הציבור הרחב.
– הנגשת מידע לאנשים שמגמגמים ומשפחותיהם.
לשם כך יצרנו את העלון התמציתי הבא, בנושא גמגום.

לעיון בעלון המלא בפורמט PDF >>

דף ראשון לדוגמא:

כפולה מתוך עלון הסברה בנושא גמגום
תודה לבועז דרורי על האיורים ותודה למיכל אקרמן על העיצוב הגרפי!

חומרי הסברה נוספים:

סרטון הסברה: