מטרות אמב”י

  • ליצור עולם המבין גמגום ואת האנשים המגמגמים.
  • להעלות את מודעות הציבור לנושא הגמגום.
  • לספק מסגרת תומכת לאנשים מגמגמים ומשפחותיהם.
  • לשפר את השרות הטיפולי הניתן לאנשים מגמגמים בארץ.
  • לעודד את מיטב הסטודנטים להשתלם בנושאי הגמגום ולהעלות את יוקרת אנשי המקצוע בתחום.
  • לעודד מחקרים בתחום הגמגום.