You are currently viewing WHEN I STUTTER – הקרנה וירטואלית בהשתתפות הבמאי

WHEN I STUTTER – הקרנה וירטואלית בהשתתפות הבמאי

הסרט עטור הפרסים בהקרנה וירטואלית מיוחדת בזום, בהשתתפות הבמאי ג'ון גומז.
מועד ההקרנה: 11/06/20 בשעה 20:30

בסופו של הסרט, יענה הבמאי על שאלות הצופים.
ניתן יהיה לשאול גם בעברית ואנו נתרגם את שאלות הקהל לבמאי. תשובת הבמאי באנגלית ללא תרגום.

ההקרנה מיועדת: לאנשים שמגמגמים, למשפחות לילדים שמגמגמים כולל ילדים ע"פ שיקול דעתם של ההורים (אפשר להתייעץ בקבוצת ההורים שלנו >>כאן) ולכל מי שמעוניין.
הארוע בחינם, אולם הוא מוגבל ל 500 המתחברים הראשונים.

קישור להקרנה: https://us02web.zoom.us/j/82838472610?pwd=MnFOSFFGQ0dicHBMRnpvNGhJWFdJUT09
סיסמא: 715159


על הסרט:
כשאני מגמגם (ארה"ב 2017)
בימוי: ג'ון גומז

WHEN I STUTTER
Dir: John Gomez

"כשאני מגמגם" הוא סרט דוקומנטרי החושף את האנושיות הקיימת בתוך תופעה רוויית מסתורין – גמגום. לאורך 4.5 שנים, 19 אנשים שיתפו כיצד הגמגום השפיע על חייהם. הסיפורים הללו כוללים את כל קשת הרגשות האנושיים – חלקם אפלים, חלקם משעשעים ואחרים מתארים ניצחון. בנוסף, לכל אורך הסרט משולבים קטעי מידע והעשרה במטרה להאיר חלק מהתעלומות והשאלות האופפות את הגמגום. קו עלילה מרכזי בסרט מלווה בחור צעיר במסעו לטיפול בגמגום. מערכת היחסים שנוצרת בינו ובין קלינאית התקשורת וההתקדמות שלו בתהליך נוגעים ללב. במסע זה באים לידי ביטוי הקסם והיופי אשר יכולים להתרחש כאשר פוגשים את האדם הנכון בשלב הנכון בחיים!
(67 דקות, אנגלית, תרגום לעברית) (67 min., Eng., Heb. Sub.)