You are currently viewing ערב מתגייסים מקוון למלש"בים ומלש"ביות שמגמגמים

ערב מתגייסים מקוון למלש"בים ומלש"ביות שמגמגמים

מטרת הערב היא להעביר למלש"בים ולמלש"ביות מידע על צו הראשון והליכי הגיוס, ועל ההתייחסות של צה"ל לגמגום.
בהרצאה ישתתף רמ"ד קהילה ממיט"ב, היחידה הצבאית המופקדת על ביצוע הליכי המיון והשיבוץ של כלל המיועדים לשירות ביטחון והחיילים בצה"ל.
תאריך:28 ליוני 2020

לו"ז:
16:50 – התחברות (אנא הקפידו להתחבר בזמן)
17:00 – פתיחת הערב – חנן הורביץ מנכ"ל אמב"י
17:10 – הרצאה על צו הראשון והליכי הגיוס מפי סגן דניאל בלינסון, רמ"ד קהילה במיט"ב . כולל שאלות תשובות (מומלץ להכין שאלות מראש)
18.10 – חיבור בין התוכן הצה"לי לגמגום, התמודדויות וטיפים, סקירת משאבים באתר אמב"י, וסקירת הגורמים שהודרכו על גמגום ע"י אמב"י – אלינור זוארץ, אחראית תחום צה"ל באמב"י
18.30-18.40 – שעת סיום משוערת

פרטי התחברות לזום:
סיסמה: 185011

למי זה מתאים
בני נוער החל מגיל 16, והוריהם

ההצטרפות למפגש חופשית

מידע נוסף למתגייסים שמגמגמים >>כאן