You are currently viewing ערב להורי מלשב"ים/ות שמגמגמים

ערב להורי מלשב"ים/ות שמגמגמים

הילד.ה לקראת גיוס? החל.ה תהליך מיון?
בואו לקבל מידע על תהליך הגיוס והשיבוץ בהיבט של הגמגום.

משתתפים:
עדי רימל – קלינאית תקשורת –  המעבר לצבא ומקומם של ההורים במעבר זה
סמל עדי משק הסברה של יחידת מיט"ב – מידע על תהליך המיון והשיבוץ וכיצד ניתן לסייע למלש"בים בתהליך


4/7/21 בשעה 19:00 בזום
ההשתתפות חופשית, יש להרשם מראש.
קישור ימסר לנרשמים כאן: https://tinyurl.com/2xkbxmwz


**לא יהיה טיפול במקרים פרטניים. לפניות פרטניות ניתן לפנות בטופס הזה: https://forms.gle/P2zrHwPzxutcYQVH9