You are currently viewing ערב בנושא גמגום לאימהות לילדים שמגמגמים במגזר החרדי

ערב בנושא גמגום לאימהות לילדים שמגמגמים במגזר החרדי

בעזרת ה' יתברך, אנחנו שמחים לבשר להורים לילדים שמגמגמים על ערב בנושא גמגום – לאמהות לילדים שמגמגמים.

בסדנא תקבלנה, מידע מקצועי על גמגום וכלים להתמודדות עם גמגום אצל ילדיכן.

בסדנא:
גמגום מהו? והדרכים להתמודדות נכונה
מרצה: חנן הורביץ, מנכ"ל אמב"י – ארגון המגמגמים בישראל.

מעגל שיח – חשיפת הגמגום – מסוד והסתרה לגילוי וחשיפה
בהנחיית: ענת מאור רכזת פעילות ארצית לילדים שמגמגמים ולמפשחותיהם.

הסדנא תתקיים ביום רביעי י"ז בשבט תש"פ.
בניין אחיה, בעל התניא 26 בני ברק.

התכנסות בשעה 19:30. מתחילים 20:00

לפרטים נוספים: ישראל שטרן, רכז השלוחה החרדית של אמב"י 052-896-4020