You are currently viewing סדנת "לדבר מהלב" לבני נוער

סדנת "לדבר מהלב" לבני נוער

לדבר מהלב" – סדנה ברוח שיטת "העבודה" של ביירון קייטי המיועדת לבני נוער המתמודדים עם מציאות הגמגום, בחסות אמב"י.
מנחה: ערן גולדשטיין, מאפשר מורשה מטעם העמותה הישראלית לשיטת "העבודה". מנחה הסדנה "לדבר מהלב" במסגרת אמב"י מאז שנת 2014.

בעבר מקובל היה להגדיר הצלחה בטיפול בגמגום כ"שיפור בשטף הדיבור". הגדרה זו נשענה על ההגדרה הקלינית לגמגום כ"הפרעה בשטף הדיבור", ועל משאלת לב תרבותית ואישית שאינה מבוססת, שאם האדם המגמגם יצליח לשפר את שטף הדיבור שלו והגמגום "יעלם", הוא יהיה חופשי לכבוש כל יעד בחייו.

אך כפי שמתברר היום, הגמגום הוא הרבה יותר מהפרעה בשטף הדיבור!

למעשה, "גמגום" הוא כותרת הכוללת תחתיה בנוסף להפרעה בשטף הדיבור גם מכלול של דפוסים רגשיים\התנהגותיים כגון: דפוס הפקת הדיבור האוטומטי, דפוס הימנעות ממפגשים חברתיים, דפוס הסתרת הגמגום, דפוס פרפקציוניזם והלקאה עצמית, דפוס רגישות יתר לשפת גופם ומבע פניהם של האחרים, דפוס הכחשת הגמגום ועוד…

שורשיהם של דפוסים אלו נטועים עמוק בנפשו של האדם המגמגם, שזורים זה בזה כפקעת סבוכה, וכל אחד מהם ראוי לטיפול בפני עצמו. אם לא כן, ממשיכים דפוסים אלו לתת באדם המגמגם את אותותיהם ומונעים ממנו את האפשרות לשנות מן היסוד את מציאות הגמגום ואת ההשלכות הנובעות ממנה.

בסדנה, המיועדת לבני נוער (גילאים 13 עד 18) נלמד כיצד לאתר ולחקור באמצעות  IBSR – INQUIRY BASED STRESS REDUCTION – היישום הקליני של שיטת "העבודה", את המחשבות העומדות בבסיס דפוסים רגשיים\התנהגותיים אלו אשר גורמים לנו למתח ולסבל, ולהשתחרר מהשפעתם:

נלמד לאתר ולחקור את כללי השיחה המפעילים באופן לא מודע את הפקת הדיבור האוטומטי שלנו.
נלמד לאמץ כללי שיחה חדשים המתחשבים בנטייה לגמגום, ליצור לעצמנו מרחב דיבור מיטבי, ולהפיק דיבור שאינו מאומץ.
נלמד לשחרר את ההתנגדות הטבעית שלנו לדפוס הדיבור הלא מאומץ.
נלמד לאתר ולחקור את המחשבות העומדות בבסיס דפוס ההימנעות בכדי להשתחרר מהשפעתן.
נלמד כיצד לאמץ גישה חדשה: סבלנית, מכילה ומקבלת כלפי האחרים, כלפי הגמגום וכלפי עצמנו.
בסדנה יושם דגש על יצירת מרחב בטוח ומאפשר, השומר על פרטיותם של המשתתפים.

משך הסדנה: 10  פגישות בנות 3 שעות בימי רביעי, החל מ- 29.4.2019 עד 1.7.2019

שעות הסדנה:  18:00 עד 21:00

מיקום: הסדנה תערך בקומת ההדרכה של ביטוח הראל בבניין המאה, רחוב החילזון 12 במתחם הבורסה ברמת גן, מרחק 5 דקות הליכה מתחנת הרכבת סבידור מרכז בתל אביב.

מחיר הסדנה: 1200 שח. למשתתף. המחיר כולל תמיכה וליווי טלפוני\סקייפ של המשתתפים בימים שבין הפגישות.

הורים המלווים את ילדיהם יוכלו להמתין בקומת ההדרכה בה נערכת הסדנה.

הסדנה "לדבר מהלב" בהנחיית ערן גולדשטיין המבוססת על שיטת IBSR, היישום הקליני של שיטת "העבודה" של ביירון קייטי שהותאמה במיוחד לצרכיהם של אנשים מגמגמים, נחקרה במהלך שנת 2018 על ידי החוג לקידום הבריאות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ונמצאה כמי שמשפרת באופן מובהק את מדדי חוויית הגמגום הכוללת, את מדדי החרדה, איכות החיים והגמישות הפסיכולוגית של האדם המגמגם.

מנחה הסדנה, ערן גולדשטיין, מאפשר מורשה מטעם העמותה הישראלית לשיטת "העבודה". בנוסף, ערן הינו אדם מגמגם, המבין את נפש האדם המגמגם.

לפרטים: ערן – 4980816 – 054 [email protected]
הסדנה נערכת בחסות אמב"י, ובחסות קרן אריסון