You are currently viewing מפגש עזרה עצמית והעצמה לצעירים שמגמגמים (18-25) בהנחיית אלינור זוארץ ואייל ספרא

מפגש עזרה עצמית והעצמה לצעירים שמגמגמים (18-25) בהנחיית אלינור זוארץ ואייל ספרא

מטרות מפגש התמיכה הן:

• לדבר על גמגום באווירה פתוחה, בטוחה, חיובית ותומכת
• לשבור מיתוסים סביב הגמגום
• ללמוד על גמגום
• לשתף אחד את השני באתגרים והצלחות שלנו
במפגש, כל אחד בתורו מדבר על חוויותיו האישיים בתקופה האחרונה, או בכלל. המטרה היא לתת במה פתוחה ומקבלת לכל אחד.

מנחים:
אלינור זוארץ ואייל ספרא


פרטים נוספים:
מי מוזמן: אנשים שמגמגמים, מגיל 18 ועד גיל 25

מתי:  27/7  בשעה: 19:00 עד 20:30
איפה: בזום קישור לפגישת הזום
הכניסה חופשית