You are currently viewing מפגש זום לבני/ות נוער שמגמגמים/ות

מפגש זום לבני/ות נוער שמגמגמים/ות

בני ובנות נוער שמגמגמים ושמגמגמות מוזמנים לא להיות לבד עם הגמגום שלהם! 🌸

קבוצה מקסימה נפגשת בזום אחת לחודש עם אייל ספרא ועם סנדי רוס.

הנערים והנערות יוכלו לחוות קבוצה שכולם בה מגמגמים כמוהם, לשוחח על דברים שמעסיקים אותם בנושא הגמגום, ללמוד אחד מהשני ולאוורר רגשות.

לא חייבים לפתוח מצלמה ולדבר, אפשר גם רק להאזין בתור התחלה.

✅ המפגש הקרוב יערך ביום א' – 7/7/2024 ב 19:30 בזום. ללא עלות.

✅  מיועד לבני/ות 13-18

✅ כדי להשתתף או לברר עוד פרטים, יש לפנות למוריה 050-694-4242