You are currently viewing מפגש העצמה מקוון משותף ישראל – פולין בהנחיית בני רביד

מפגש העצמה מקוון משותף ישראל – פולין בהנחיית בני רביד

אנחנו לא לבד בעולם! (-:
בואו למפגש העצמה מקוון משותף לאנשים שמגמגמים מישראל ומפולין.
במהלך המפגש תהיה הזדמנות לשאול שאלות ולהחליף חוויות בין האנשים שמגמגמים בארץ לבין האנשים שמגמגמים בפולין.

המפגש ילווה בתרגום סימולטני
מנחה: בני רביד
מוזמנים: אנשים שמגמגמים מגיל 18, קלינאי תקשורת וסטודנטים לקלינאות תקשורת, והורים לילדים שמגמגמים.
כניסה חופשית בקישור: קישור לזום