מפגשי העצמה

במפגשים  אלו אנחנו מקיימים פעילויות שמטרתן העצמת האנשים המגמגמים.
פעילויות אלה כוללות:

● מפגש אליפות הגמגום
במפגשים כאלה. כל אחד מהמשתתפים עומד בתורו על הבמה ונושא נאום כאשר הוא משתדל
לגמגם כמה שיותר וטוב כמה שיותר.
מטרת הנאום היא לגמגם בצורה הטובה ביותר האפשרית (לנושא הנאום אין חשיבות)
המשתתפים יכולים לגמגם בטבעיות ויכולים גם להוסיף גמגום בכוונה (על מנת לשפר את הגמגום).
בסיום המפגש כל המשתתפים מצבעים ובוחרים את המגמגם המצטיין.

שיחות העצמה
במפגשים כאלה אנחנו דנים בנושאים חשובים עבור האנשים המגמגמים:
נושאים אופניים הם:
○ גמגום במשפחה
○ גמגום בראיונות עבודה
○ גמגום בעבודה
○ גמגום בדייטים
מפגשים כאלה מחולקים בדרך כלל לשלושה חלקים:
● חלק ראשון – האספקטים השליליים של הנושא
● חלק שני – האספקטים החיוביים של הנושא
● חלק שלישי – מסקנות, מבט לעתיד

לאחרונה התחלנו לקיים גם מפגשי העצמה אינטרנטיים (באנגלית) בשיתוף עם קבוצת תמיכה
לאנשים מגמגמים באוניברסיטת אדלפי בארה"ב ועם משתתפים מהולנד ומפולין.

המפגשים מתקיימים ברמת גן מתחם הבורסה ו"חדש" המפגשים מתקיימים גם בחיפה.

מנחה ואחראי הפעילות: מר בני רביד נשיא אמבי.

פרטים על מועדי המפגשים ומיקום מדוייק  בלוח שלנו,לוח גוגל ובפייסבוק