You are currently viewing מיתוסים ועובדות בנושא גמגום – מפגש אימהות בבני-ברק

מיתוסים ועובדות בנושא גמגום – מפגש אימהות בבני-ברק

מהו גמגום ומה הוא לא?
מיתוסים רבים נקשרו לגמגום, וחוסר הידע סביב הנושא מזיקים להתמודדות טובה איתו.
מהן אם כן העובדות המדוייקות, וכיצד ניתן להשתמש בידע הנכון בכדי לשפר את ההתמודדות?
הצטרפו למפגש אימהות בבני ברק בו נדון בנושאים אלו.
המפגש בשיתוף התוכנית 360 לילדים ונוער בעיריית בני ברק


19:30 התכנסות
20:00 פתיחה ודברי ברכה
20:10 גב' עדי רימל על גמגום ומיתוסים | שו"ת קלינאיות תקשורת עם גב' עדי רימל וגב' דינה קליין
21:00 22:00 רב שיח בהנחיית גב' ענת מאור וגב' אושרה גאיגי


המפגש יתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ב סיוון ה' תשפ"ב,  21.6.2022 למניינם
רח' בעל התניא 26 בני ברק, בניין אחי"ה בספרייה

בנות משפחה לאנשים שמגמגמים מוזמנות!
המפגש אינו כרוך בתשלום כלל.


לפרטים נוספים:
ישראל [email protected]    |   052-8964020