You are currently viewing וידאו צ'ט להורים לילדים שמגמגמים

וידאו צ'ט להורים לילדים שמגמגמים

הורימוס!
אני ואלינור נפתח בשבוע הבא וידאו צ'ט להורים בתוך קבוצת ההורים שלנו.
אנחנו מזמינות אתכם/ן להצטרף לשיחה, ולשוחח על כל מה שמעסיק אתכם סביב נושא הגמגום. עניינים כלליים שקשורים להתמודדות, לבטים סביב נושא הטיפול, מחשבות על מעברים לקראת שנה"ל המתקרבת – ה כ ל !!!
השיחה פתוחה לכל חברי הקבוצה ורק להם, והיא מיועדת לאפשר מפגש עם הורים נוספים, להעלות שאלות, לאוורר, לשמוע ולשתף אחרים.
אנחנו מבטיחות להקשיב, לעזור לכם לאוורר לתרום מנסיוננו ❤️❤️
החדר ייפתח פה קבוצה ב 23/8 בשעה 20:30. תשמרו לכם את הזמן ביומן.
נחכה לכם/ן ☺️
מנחות החדר:
ענת מאור – מנהלת הקבוצה ואמא לנערה שמגמגמת
אלינור זוארץ – מרכזת יוזמת חברים ונדב"ר ואשה קסומה שמגמגמת בעצמה


איך מצטרפים?
מגישים בקשה להצטרפות לקבוצה כאן: https://www.facebook.com/groups/769412093190577/
עונים על כל שאלות הכניסה
עוקבים אחרי הפרסומים או מחפשים את החדר תחת ROOMS