You are currently viewing השקת השלוחה החרדית של אמב"י

השקת השלוחה החרדית של אמב"י

אם אתם אנשים שמגמגמים, או הורים לילדים שמגמגמים, אתם לא לבד!

אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס השקה, של השלוחה החרדית של אמב"י – ארגון המגמגמים בישראל.

הכנס יערך בעזרת ה' יתברך, ביום שני  ב' טבת ה'תש"פ, (30/12/2019) בשעה 19:30, באולמי ערלוי, מהרש"ל 13, בני ברק.

בכנס:

  • הרצאה על גמגום. מהו? ודרכי התמודדות – מר חנן הורביץ, מנכ"ל אמב"י
  • תשובות הלכתיות לשאלות על גמגום – הגאון רבי עמרם פריד שליט"א
  • הסבר ותוכניות עתידיות של השלוחה החרדית – ישראל שטרן

לאור פניות רבות של אנשים שמגמגמים/ות בציבור החרדי, לתת מענה המתאים לציבור החרדי, הוחלט באמב"י להקים שלוחה יעודית, שתיתן מענה הולם ומותאם לדרך החיים החרדית.

מטרות השלוחה ופעולותיה, נגזרות ממטרות וחזון אמב"י. חזון אמב"י שהוא "עולם שמבין גמגום", והמטרות שמשרטות את החזון שהן:

  • העלאת מודעות לגמגום
  • העצמה של אנשים שמושפעים מגמגום (אנשים מגמגמים, הורים, בני משפחה)
  • זמינות של מידע מהימן על גמגום

השלוחה פועלת להגברת המודעות בכל הקשור לגמגום ודרכי התמודדות נכונים, הן מצד האנשים המגמגמים והן מצד המאזינים, להוריד דעות קדומות וסטיגמות שליליות על גמגום, ולתת מענה ומעטפת בונה למתמודדים.

הציבור הקדוש מוזמן!

לפרטים נוספים: ישראל שטרן, 0528964020