You are currently viewing הרצאתו המקוונת של ערן גולדשטיין – מה מתחולל בראשנו לפני שאנו מתחילים לדבר?

הרצאתו המקוונת של ערן גולדשטיין – מה מתחולל בראשנו לפני שאנו מתחילים לדבר?

בהרצאתו המקוונת של ערן גולדשטיין, ננתח את התגובה הרגשית/גופנית שמתעוררת בנו במרווחים הנוצרים לפני שאנו מתחילים לדבר.
נלמד לאתר את המחשבות/האמונות הפנימיות אשר מעוררות אותה, ונחקור אותן בדרכה הייחודית של שיטת "העבודה" של ביירון קייטי.
ההרצאה תאפשר לנו לראות את מידת ההשפעה שיש לתפיסות המציאות שלנו על אופן הפקת הדיבור ואת האפשרויות שיש בידנו בכדי לשנות תפיסות אלו.
 
* ההרצאה מיועדת למבוגרים, והיא פתוחה לכולם.

על המרצה:
ערן גולדשטיין
מאפשר מוסמך בשיטת "העבודה" של ביירון קייטי.
מטפל בשיטת IBSR – יישום הקליני של שיטת "העבודה" של ביירון קייטי.
חבר, מרצה ומנחה סדנאות באמב"י, ארגון מגמגמים בישראל

מועד:

12/4 בשעה 17:00


איפה?
קישור להרצאה בזום: https://zoom.us/j/173216538
אנא התחברו מספר דק' לפני תחילת ההרצאה.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ופתוחה לכולם.