You are currently viewing הרצאה מקוונת: שוויון זכויות. גם לאנשים שמגמגמים

הרצאה מקוונת: שוויון זכויות. גם לאנשים שמגמגמים

אנשים שמגמגמים עלולים להיתקל בחסמים ובהפליה בהשתלבות בחברה או בחיי היום-יום בשל היעדר מודעות, היעדר התאמות, דעות קדומות ועוד.
לעיתים, במסגרת חוק השוויון, ביכולתם להיאבק על זכויות המגיעות להם בתחומי החיים השונים ובפרט בתחום התעסוקה.

בהרצאה :

  • נדבר על הרקע לחקיקה
  • יינתן מידע על המנגנונים הקיימים ליישום החוק ולהגנה על הזכויות
  • תתואר פעילותה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לקידום התחום
  • תינתן אפשרות לשאול שאלות ולקיים שיח בנושא.

מרצה:
ד״ר גבי אדמון-ריק, עוזרת נציב, מנהלת תחום מחקר וקשרי חוץ מנציבות לשוויון אנשים עם מוגבלות


ההרצאה תתקיים בזום: https://us02web.zoom.us/j/85651839726
משך ההרצאה 45 דק'
מועד: יום ה'  4/2/21 בשעה 19:00

מוזמנים: כולם. א.נשים שמגמגמים, הורים לילדים שמגמגמים, אנשי ונשות מקצוע בתחום
ההרצאה ללא עלות

לקבלת תזכורת בסמוך לארוע – הרשמו כאן: https://tinyurl.com/y5wglska