You are currently viewing הרצאה מקוונת בנושא גישת הטיפול Acceptance and Commitment Therapy / ACT והתאמתה לילדים שמגמגמים
הרצאה - טיפול ACT לילדים שמגמגמים

הרצאה מקוונת בנושא גישת הטיפול Acceptance and Commitment Therapy / ACT והתאמתה לילדים שמגמגמים

מהי גישת  ACT:
גישת הטיפול Acceptance and Commitment Therapy  / ACT  היא גישה שמקורה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. ACT משתייכת ל'גל השלישי' של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. המטרה המרכזית של הטיפול היא להגביר את הגמישות הפסיכולוגית של האדם הבוגר, וכך לאפשר לחיות חיים מלאים, עשירים ומשמעותיים יותר בהתאם לערכים החשובים בחייו.
על מנת ליצור את הגמישות הפסיכולוגית, ב ACT- מתייחסים לשישה מוקדים מרכזיים:
• מגע עם הרגע הנוכחי – באמצעות קשיבות (mindfulness)
• הבהרת הערכים החשובים למטופל
• פעולה מחייבת -האופן בו אנו מוציאים לפועל את הערכים שלנו
• העצמי כקונטקסט- עצמי משתנה בהקשר הספציפי הזה לעומת עצמי כמושג קבוע
• הפרדה קוגניטיבית- הבנה וקבלה של העובדה כי המחשבות אינן בהכרח המציאות
• קבלה של חוויות פנימיות- תהליך הקבלה של הפגימות, הינו ההפך משיפוטיות, שליטה והימנעות מחוויות לא נעימות
השיטה נבדקה במחקרים מדעיים רבים ונמצאה יעילה לטיפול במגוון מצבים נפשיים ורפואיים. בשנים האחרונות קיימת מגמה ליישום הגישה בקרב אנשים שמגמגמים בארץ ובעולם.
מחקרים אחרונים מראים כי טיפול בגישת ה- ACT עשוי לתרום ולשפר גם את איכות חייהם של ילדים ומתבגרים.


מבנה ההרצאה:
  • חלק א' – הרצאה של קלינאית התקשורת עומר לוי קרדש, בנושא טיפול בגישת ה-ACT והתאמתו לילדים עם גמגום. (כ-40 דקות)
  • חלק ב' – הרצאה של חנן הורביץ על החוויה האישית שלו עם ACT בבגרות. (כ-40 דקות)

על המרצים:
  • עומר לוי קרדש, קלינאית תקשורת  M.A
    מתנדבת באמב"י, עובדת במכון שמיעה שפה ודיבור בבי"ח תל השומר, מדריכה סטודנטים להפרעות בתקשורת, ומעבירה את תרגיל הגמגום לשנה ב' בתואר הראשון בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב.
  • חנן הורביץ, מנכ"ל ורכז פעילות ארצית של אמב"י

פרטים:
סיסמה: 834170
שעה: 17:00
אורך ההרצאה: שעה וחצי

למי ההרצאה מתאימה: אנשים שמגמגמים מגיל 16, הורים לילדים שמגמגמים, קלינאי תקשורת וסטודנטים להפרעות בתקשורת