You are currently viewing ההיבטים החיוביים שבגמגום

ההיבטים החיוביים שבגמגום

כולנו מתמודדים עם הגמגום המהווה עבורנו קושי בהתנהלות היומיומית. אך האם לגמגום גם צדדים חיוביים?
מטרת הסדנא היא חקירה וגילוי הצדדים החיוביים שאולי טמונים בהתמודדות עם האתגר שבגמגום.

מי מוזמן?
כולם:  אנשים שמגמגמים  מגיל 16, הורים לילדים שמגמגמים, קלינאי תקשורת, סטודנטים לקלינאות תקשורת.

 

הנחייה: 
חנן הורביץ – מנכ"ל ורכז פעילות ארצי אמב"י
נטע סנדלר – קלינאית תקשורת

מבנה הסדנא:
  • הצגת הנושא
  • חלוקה לקבוצות עבודה קטנות
  • כל קבוצה תערוך שיחה על ההיבטים החיוביים לגמגום. אנשים שלא מגמגמים ידברו על היבטים חיוביים של אתגרים שהם מתמודדים איתם.
  • כל קבוצה תכין עבודה שמשקפת את הרעיונות שעלו בשיחה. למשל: ציור, הצגה, שירה, או פשוט הקראת המסקנות שהגיעו אליהם בקבוצה. אין תשובות נכונות או לא נכונות.
  • הצגת העבודות בפני משתתפי הסדנא.
מקום ושעה:
יום ג'  4/2 בשעה 19:00
רחוב החילזון 12 רמת גן (מרכז הדרכה בית הראל קומה 13)
* הרשמה: הסדנא ללא עלות, אולם יש להרשם: >> כאן 

המלצה אישית מפי חנן הורביץ:
השתתפתי בסדנא כזו בכנס של ארגון הגמגום הבינלאומי שהתקיים באיסלנד ב-2019.  הקבוצה שלי מנתה שלושה אנשים: אני, אשה שמגמגמת, וקלנאית תקשורת.  יצרנו איור, שהחלקים שלו ביטאו היבטים חיוביים שונים.
בשבילי באופן אישי: ברגע ששיניתי את הגישה שלי לגמגום לקבלה במקום הסתרה והימנעות, גיליתי עולם שלם של אפשרויות. בזכות הגמגום:  נסעתי למדינות שונות בעולם, פגשתי אנשים מאד מעניינים ברחבי העולם, גיליתי קהילה, משפחה במובן מסויים, שבה אני מרגיש שייך ומקובל, גיליתי עצמה פנימית רבה כאשר ויתרתי על אמונה שאני פגום ונחות. במיוחד: גיליתי חברים יקרים מאד, וביחד, בזכות הגמגום, גילינו שיש לנו את היכולת לעזור לאנשים אחרים. זו המתנה הכי יקרה שיש.