You are currently viewing נדחה!!! הגמגום בעיניים מדעיות

נדחה!!! הגמגום בעיניים מדעיות

שימו לב!
ההרצאה שהייתה אמורה להתקיים ב-24/3 תידחה.
נודיע על מועד חדש אחרי ב"חלוף הסערה".

מה יכול עולם המדע לספר לנו על הגמגום כפי שהוא בא לידי ביטוי במוח? האם ניתן לאפיין בצורה ייחודית את מבנה ותפקוד המוח של אנשים שמגמגמים? ומה ניתן לומר על שינויים שנגרמים בעקבות תהליכים טיפוליים שנועדו להפחית את מידת הגמגום? בהרצאה ניגע בשאלות הללו, וננסה לענות עליהן באמצעות הספרות המקצועית. נציג את השיטות המשמשות היום למחקר מוח בגמגום ונסקור את עיקרי הממצאים המקובלים בספרות.

ד"ר ורד קרונפלד-דואניאס היא חוקרת מוח המתמחה בחקר השפה. בפרט, עוסקת ד"ר קרונפלד-דואניאס באפיון מסלולים מוחיים העומדים בבסיס היכולות השפתיות, תוך שימוש בשיטות הדמיה מתקדמות. בעבודת הדוקטורט שלה, חקרה ד"ר קרונפלד-דואניאס היבטים שפתיים ומוטוריים בעיבוד שפה בקרב מבוגרים שמגמגמים. כיום היא חוקרת היבטים מוחיים של עיבוד שפה בקרב אוכלוסיות שסובלות מפגיעות שפתיות במרכז הרפואי ע"ש יצחק רבין, בבית החולים בלינסון.

– תאריך: 24/3/20
– מיקום: בית הראל, קומה 13, רחוב החילזון 12 רמת גן
– שעה: התכנסות משעה 19:00, תחילת ההרצאה בשעה 19:30
– מי מוזמן: כולם
– הכניסה חינם