You are currently viewing הגמגום בעיניים מדעיות – הרצאתה המקוונת של ד"ר ורד קרונפלד-דואניאס

הגמגום בעיניים מדעיות – הרצאתה המקוונת של ד"ר ורד קרונפלד-דואניאס

מה יכול עולם המדע לספר לנו על הגמגום כפי שהוא בא לידי ביטוי במוח? האם ניתן לאפיין בצורה ייחודית את מבנה ותפקוד המוח של אנשים שמגמגמים? ומה ניתן לומר על שינויים שנגרמים בעקבות תהליכים טיפוליים שנועדו להפחית את מידת הגמגום? בהרצאה ניגע בשאלות הללו, וננסה לענות עליהן באמצעות הספרות המקצועית. נציג את השיטות המשמשות היום למחקר מוח בגמגום ונסקור את עיקרי הממצאים המקובלים בספרות. 


על המרצה:
ד"ר ורד קרונפלד-דואניאס היא חוקרת מוח המתמחה בחקר השפה. בפרט, עוסקת ד"ר קרונפלד-דואניאס באפיון מסלולים מוחיים העומדים בבסיס היכולות השפתיות, תוך שימוש בשיטות הדמיה מתקדמות. בעבודת הדוקטורט שלה, חקרה ד"ר קרונפלד-דואניאס היבטים שפתיים ומוטוריים בעיבוד שפה בקרב מבוגרים שמגמגמים. כיום היא חוקרת היבטים מוחיים של עיבוד שפה בקרב אוכלוסיות שסובלות מפגיעות שפתיות במרכז הרפואי ע"ש יצחק רבין, בבית החולים בלינסון. 


מועד: יום ג' 2/3/21 בשעה 20:30

ההרצאה תועבר בזום: https://us02web.zoom.us/j/82462219904

מי מוזמן? כולם! אנשים שמגמגמים ובני משפחותיהם, הורים לילדים שמגמגמים, קלינאי תקשורת וסטודנטים
ההרצאה ללא עלות

לקבלת תזכורת ביום ההרצאה הרשמו כאן: https://tinyurl.com/y5yh3mjy
נתראה!