You are currently viewing אסיפה כללית של אמב"י

אסיפה כללית של אמב"י

ב- 27 ביוני בשעה 19:30 תתקיים אסיפה כללית של אמב"י בזום.
על סדר היום אישור הדוחות הכספיים, אישור רו"ח. אישור חברי הועד.
נא להרשם לאסיפה לקבלת קישור לזום דרך עמרי- [email protected]
נא לשלם דמי חבר להשתתפות באסיפה – 100 ש"ח.