במסגרת הפעילויות של אמב"י למען העלאת המודעות לגמגום בקרב הציבור, העמותה מקיימת הרצאות בבתי ספר לשני קהלי יעד עיקריים:– סגלי הוראה– תלמידי ניתן להזמין את נציגי העמותה לקיים הרצאה בבית ספר באמצעות פנייה כאן או בטלפון 0544578900 ענת תעוד