מבנה אמב"י

המבנה הארגוני להלן סקירת מבנה אמב"י:וועדות אמב"יחברי הוועד המנהלחברות באמב"יידידי אמב"יהצטרפות לאמב"יקישור לתקנון ועדות אמב"י:בהתאם לתקנון העמותה ארגון אמב"י כולל את הועדות הבאות:הועד המנהלועדת ביקורתוועדות אלה נבחרות  באסיפה הכללית של…

להמשך קריאהמבנה אמב"י