סקירת פעילויות מרכזיות של העמותה בשנה החולפת 2018-2019. המצגת הוצגה בארוע אמב"י פותחת שנה. https://ambi.org.il/wp-content/uploads/2019/07/מצגת-אמבי-פותחת-שנה.mp4