קיימים שני סוגי גמגום מרכזיים: גמגום התפתחותי – מתפתח בילדות, ברוב המכריע של המקרים בגיל הרך בשלב רכישת השפה, אבל עשוי להופיע גם סביב גיל ההתבגרות. במיעוט מהמקרים נשאר גמגום זה כמצב קבוע אל תוך גילאי הבגרות. כיום מבוססת ההנחה