הקונגרס העולמי לאנשים שמגמגמים – World Congress for People who Stutter

הקונגרס העולמי ה 14 לאנשים שמגמגמים - ישראל 2022 Stutter ahead and evolve Breaking self-limiting behaviors and launching into self developmentשבירת דפוסים מעכבים ויציאה להתפתחות אישית הקונגרס העולמי לאנשים שמגמגמים…

להמשך קריאה הקונגרס העולמי לאנשים שמגמגמים – World Congress for People who Stutter