קישורים

קישורים:

קבוצות פייסבוק שעוסקות  בגמגום

ישנן קבוצות יעודיות בפייסבוק בנושאי גמגום עבור אנשים מגמגמים ועבור קלינאי תקשורת: