חומרי הסברה: עלון מידע תמציתי בנושא גמגום

בין המטרות של אמב"י נמנות:
– העלאת רמת המודעות לגבי גמגום בקרב הציבור הרחב.
– הנגשת מידע לאנשים שמגמגמים ומשפחותיהם.
לשם כך יצרנו את העלון התמציתי הבא, בנושא גמגום.

תודות מקרב לב: איורים בועז דרורי, גרפיקה מיכל אקרמן

לעיון בעלון המלא בפורמט PDF >>

דף ראשון לדוגמא:

עלון הסברה בנושא גמגום