עדכון – מפגש הורים

מפגש ההורים שתוכנן למחר, 20.3 – מבוטל. הודעה על מועד חלופי תימסר בהמשך