מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה .* עדכון אחרון 5.8.18

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת כדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה.

מכרזי נציבות שירות המדינה 5.8.18

מכרזי נציבות שירות המדינה 1.7.18

מכרזי-נציבות-שירות-המדינה-3-6-2018

מכרזי נציבות שירות המדינה 22.4.18

מכרזי נציבות שירות המדינה 15.4.18

מכרזי נציבות שירות המדינה 18.2.2018

מכרזי נציבות שירות המדינה 11.2.2018

מכרזי נציבות שירות המדינה 4.2.2018

מכרזי-נציבות-שירות-המדינה 28.1.2018

מכרזי נציבות שירות המדינה 21.1.2018

משרת סטודנט לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מכרזי כח אדם עדכניים מתאריך 7.1.18

מכרזי כח אדם עדכניים מתאריך 31.12.17

מכרזי כח אדם עדכניים מתאריך 17.12.17

מכרזי כח אדם עדכניים מיום 26.11.17

מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 5 בנובמבר

מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 15 באוקטובר

 

מטרת יוזמה זו היא לעודד אנשים עם מוגבלות להתמודד על משרות בשירות המדינה, וממילא להגדיל את מספר המועסקים עם מוגבלות בשירות המדינה.

עדיפות בקבלה לעבודה: לתשומת לבכם, אנשים עם מוגבלויות חמורות מסוימות נהנים מעדיפות בקבלה לעבודה במכרזי שירות המדינה, ובלבד שהם כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד. הכול כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי”ר.

ייצוג הולם: החל מ-1 בינואר 2017, על כל משרדי הממשלה וגופים ציבוריים גדולים אחרים לקבוע יעד לייצוג הולם בין עובדיו של 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית, ולנקוט אמצעים כדי להשיג יעד זה.

הקלות והתאמות: בנוסף, מועמדים עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות סבירות הנדרשות מחמת מוגבלותם. מועמדים עם מוגבלות זכאים להקלות או להתאמות הנחוצות כדי שיוכלו לקיים את מבדקי הקבלה; עובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות הנחוצות להם כדי לבצע את תפקידם או לתפקד במקום עבודתם – הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי”ר.

חוק לרון: החל מ-1 בינואר 2017, שופרו תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית כדי שיהיה כדאי יותר לאנשים עם מוגבלות, המקבלים קצבה, לצאת לעבודה.

אנשים עם מוגבלות זכאים להתאמת הליך המכרזים למוגבלותם.
אם בשל מוגבלותכם אתם מתקשים לגלוש בפורטל הגיוס הממשלתי או זקוקים בשל כך לסיוע בהגשת מועמדות למשרה, ניתן לפנות לרכז הנגישות של נציבות שירות המדינה, יאיר קבילו. yairka@csc.gov.il 02-6773620​

למען הסדר הטוב, נטעים את מה שלהלן.
המידע המצורף הוא באחריות נציבות שירות המדינה, ויש להפנות בקשות או הערות לגביו – אליהם.

המידע מתפרסם באופן שוטף באתר נציבות שירות המדינה ויש לבדוק שם האם חלו בו שינויים. להלן הקישור:
https://ejobs.gov.il/gius/search

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אינה אחראית לתוצאות של פנייה למכרז כלשהו, כולל קבלה או אי קבלה לאיזה מהמשרות המצורפות.

מכרזים אלה אינם מיועדים רק לאנשים עם מוגבלות, אלא אם נאמר בהם אחרת. לכן, על אנשים עם מוגבלות להתמודד עליהם לפי כללי שירות המדינה, כולל כללי העדיפות בקבלה לעבודה כמפורט לעיל.

אנו נוכל לסייע לכם במקרים של הפליה מחמת מוגבלות במכרזים, אי מתן העדפה מתקנת ואי מתן התאמות בהם. ניתן לפנות למחלקה המשפטית לפניות הציבור, באי מייל TovaR@mishpatim.gov.il, בטלפון 02-5088029, או בפקס’ 02-5088025.

נשמח אם תפיצו מידע זה הלאה לאנשים אחרים עם מוגבלות אשר עשויים למצוא בו עניין. המעוניינים לקבל את המכרזים מאיתנו באורח שוטף יכולים להודיע לנו לכתובת הבאה: AmitLa@justice.gov.il.
.

באיחולי הצלחה!!