לאור פניות רבות של אנשים שמגמגמים/ות בציבור החרדי, לתת מענה המתאים לציבור החרדי, הוחלט באמב"י להקים שלוחה יעודית, שתיתן מענה הולם ומותאם לדרך החיים החרדית.

מטרות השלוחה ופעולותיה, נגזרות ממטרות וחזון אמב"י.

חזון אמב"י שהוא "עולם שמבין גמגום", והמטרות שמשרתות את החזון שהן:

  • העלאת מודעות לגמגום
  • העצמה של אנשים שמושפעים מגמגום (אנשים מגמגמים, הורים, בני משפחה)
  • זמינות של מידע מהימן על גמגום

השלוחה פועלת להגברת המודעות בכל הקשור לגמגום ודרכי התמודדות נכונים, הן מצד האנשים המגמגמים והן מצד המאזינים, להוריד דעות קדומות וסטיגמות שליליות על גמגום, ולתת מענה ומעטפת בונה למתמודדים.