תקנון אמבי

תקציר תקנון אמבי:

ישנם שני סוגי חברות,חבר מלא וחבר נלווה.

חבר מלא יכול להיות אדם מגמגם או הורה לאדם מגמגם.

חבר יכול להצביע באסיפה כללית.ולהנות משירותיה.

אסיפה כללית תקבע בידי הוועד.

אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו רבע ממספר חברי העמותה

 

לקריאת התקנון המלא בפורמט PDF >>