עולם שמבין גמגום

בעולם שמבין גמגום, אנשים מגמגמים לא רק ישרדו אבל יצמחו, כי לא נרגיש צורך להסתיר את הגמגום שלנו, ולא ניתן לגמגום לעצור אותנו מלהגשים את המטרות, השאיפות והחלומות שלנו.
בעולם שמבין גמגום, ילדים מגמגמים לא ימנעו מלהראות לסביבה את החוזקות שלהם ולא ימנעו מלהשתתף ולהוביל.
בעולם שמבין גמגום, אנשים שלא מגמגמים לא ישפטו אנשים מגמגמים רק על סמך איך שאנחנו מדברים. בעולם כזה, תוכן התקשורת שלנו הוא הערך, כאשר איך שאנחנו מדברים, בין אם אנחנו מגמגמים ובין אם לא, יהיה חסר רלוונטיות.
בעולם שמבין גמגום, המיתוסים לא רלוונטיים כי כולנו מבינים מהו גמגום ומהו ולא, ומדברים בגלוי על גמגום כך שהוא הופך מנורמל במקום טאבו.