חומרי הסברה: חוברת מידע להורים לילדים בגיל הרך

חוברת המידע סוקרת את עובדות הבסיס בנושא חוסר שטף בדיבור בקרב ילדים בגיל הרך, ומציעה להורים אסטרטגיות התמודדות.

תודה לבועז דרורי על האיורים הנפלאים!!!!
 

לעיון בחוברת המלאה בפורמט PDF >>

דף ראשון לדוגמא: