חומרי הסברה: חוברת מידע להורים לילדים בגיל הרך

חוברת המידע סוקרת את עובדות הבסיס בנושא חוסר שטף בדיבור בקרב ילדים בגיל הרך, ומציעה להורים אסטרטגיות התמודדות.

לעיון בחוברת המלאה בפורמט PDF >>

דף ראשון לדוגמא: