חשוב לדעת

גמגום מוכר כמוגבלות - חוק שיוויון זכויות - נציבות שיוויון זכויות - התאמות פרטניות - אכיפה

מהן התאמות נגישות פרטניות בחינוך?

לשים את המקור וכיצד לממש

אלו התאמות קיימות לגמגום בבחינות הבגרות?

לשים את המקור וכיצד לממש

בלה בלה

גהזגכעגכעג!

בלה בלה

סגכנסגנסנ

כלים שימושיים:

אבחון אצל קל"ת

כיצד לפנות ומה חשוב לדעת

נושאים קשורים נוספים